Udgivelsesdato 2021:  23. april

Materialefrist: 9. april


Magasin Format: 
215 x 280 mm (beskåret). 

Materiale: 
Materiale leveres som højopløst PDF-fil(CMYK) til materiale@gaffa.dk . 

Bleed: 
+ 5 mm til beskæring. Tekstmargin: 10 mm.